Wat we doen

TDe volgende activiteiten worden vanuit Karam ondernomen

 • Dagbesteding aan kwetsbare jongeren
 • Kennisoverdracht/ – uitwisseling tussen Karam en samenwerkingspartners
 • Inzameling, reparatie, verzending en uitgifte van mobiele hulpmiddelen
 • Trainingen (weerbaarheid, agressieregulatie, grip op je knip, sociale vaardigheid, sollicitatietraining, werknemersvaardigheden) aan kwetsbare jongeren
 • Bijeenkomsten en trainingen voor professionals die te maken hebben met kwetsbare jongeren
 • Organiseren van themabijeenkomsten tussen jongeren en professionals en tussen professionals onderling om kruisbestuiving te realiseren en duurzaam contact te stimuleren
 • Fysieke beperkte mensen en hun sociale omgeving in Marokko die niet de middelen hebben om mobiele hulpmiddelen aan te schaffen. Deze willen we via een specifieke doelgroep verstrekken aan hulpbehoevenden, namelijk via vrouwelijke medewerkers van een garnalenfabriek in Marokko. Deze vrouwen zijn vaak afkomstig uit gezinnen met een lage sociaaleconomische klasse en beschikken vaak niet over deze hulpmiddelen en kunnen dit vaak niet organiseren. Hiermee kan Karam voor de jongeren in Nederland ook direct duidelijk maken voor wie de hulpmiddelen die zij repareren zijn bedoeld, wat de motivatie versterkt. We denken aan:
  • invalide mensen die niet kunnen lopen en afhankelijk zijn van een rolstoel, rollator of loopkrukken;
  • mensen met een medische aandoening die niet over de middelen beschikken om hun zorg te bekostigen.

Geografisch werkterrein

Op basis van de reeds verrichte projecten en ervaringen van Karam zijn in Nederland, Marokko, Turkije, Jordanië en Suriname sterke netwerken aanwezig van waaruit de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Projectrealisatie

 Goederen Uitgifte Bestemming
Hulpgoederen 30-12-19 Tangier & Casa
Hulpgoederen 27-01-20 Tangier
Hulpgoederen 27-01-20 Tangier
Hulpgoederen 27-01-20 Tangier
Hulpgoederen 25-03-20 Rabat
Hulpgoederen 25-03-20 Rabat
Hulpgoederen 25-03-20 Rabat
Hulpgoederen 25-03-20 Rabat
Hulpgoederen Container 04-04-20 Tangier
Hulpgoederen Container 04-04-20 Tangier
Hulpgoederen 10-04-20 Tangier
Hulpgoederen 10-04-20 Tangier
Hulpgoederen 25-05-20 Tangier
Hulpgoederen 09-03-2020 Paramaribo
     

Vanaf 30 december 2019 hebben wij inmiddels dertien keer een project vanuit Nederland naar Marokko afgerond. Dit zijn 11 vrachtwagens en twee containers. 1 container met hulpgoederen is naar Paramaribo verscheept.

Deze projecten hebben wij grotendeels georganiseerd met vrijwilligers en daarbij zijn de hulpgoederen grotendeels gedoneerd door verschillende zorgorganisaties. Onze grootste donateur is op dit moment Medipoint.

Medipoint is een organisatie die vanuit social return zich heeft gecommitteerd aan Karam.

Wat is er ongeveer geleverd voor deze 13 projecten.

 • 750 stoelen en 750 tafels
 • 600 rolstoelen
 • 200 bedden
 • 200 matrassen
 • 3 ambulances