‘Karam’, Arabisch voor ‘gulheid’, zo heet de stichting die zich zet in voor minder bedeelden. de stichting zamelt vanaf het begin rolstoelen en andere medische hulpartikelen in, die vervolgens in Marokko en Suriname gratis uitdeelt aan de worden.