Stichting Karam biedt hulp aan (risico) jongeren en hun (directe) omgeving , gaat straatcultuur en vormen van overlast tegen, streeft naar positieve beïnvloeding van de lokale samenleving en het activeren van positieve krachten. Samen om bruggen te slaan. In samenwerking met een andere organisatie worden hulpgoederen (bijv. rolstoelen) verzameld, gerepareerd en verzonden naar Marokko, Suriname of Turkije.